Skip to main content
Acknowledgment

KHAN VIỆT được tài trợ bởi The American Center, Lãnh sự quán Hoa Kỳ TPHCM từ 2015-2018.
Kho học liệu tiếng Việt được biên soạn bởi PTN AILab trường ĐH.KHTN, ĐHQG TPHCM.
Kho học liệu tiếng Anh thuộc quyền tác giả của Khan Academy, biên dịch sang tiếng Việt bởi PTN AILab.